extr foto 1900Backen 2ABacken 2BBacken 1Backen 3Backen 4Backen 5ABacken 5B

Slottsbacken

De två bostadshusen i kvarteret Backen 1 vid Södertorg i Visby innerstad byggdes i början av 1890-talet. Hösten 2010 påbörjades en exteriör och interiör renovering av båda bostadshusen.

Ledordet har varit varsamhet. På insidan där renoveringen har varit mest omfattande har tidstypiska detaljer lyfts fram och det som har gått att spara har sparats. Exteriört har den befintliga putsen bevarats och lagats istället för att helt bytas ut.

År 2011 tilldelades byggnaden DBW´s byggnadsvårdspris med motiveringen ”Genom att förvalta och rusta fastigheterna med små medel, traditionella metoder, ett gott hantverksutförande, kompetenta medarbetare, på husens egna villkor utan förvanskning”.

Fakta

Årtal: 2010-2011
Plats: Visby, Gotland
Kund: Privat
Kategori: Renovering

Dela på Facebook Dela på Twitter